Reviews of David Irving's Books

"Goebbels. Mastermind of the Third Reich"

Swedish edition published by Valkyria Forlag.

 


[English: Goebbels.Mastermind of the Third Reich:
Focal Point Publications, London, 1996.]

Quick navigationpulldown menu


.


GOEBBELS. MASTERMIND OF THE III REICH


 

HEMLIGA nazist arkiv i forna Sovjet ˆppnade.I drygt 50 Âr har Dr Goebbels dagbˆcker legat gˆmda i dom mˆrka k‰llare valven i Moskva.Den k‰nda fˆrfattaren David Irving har som fˆrsta person sett dessa dagbˆcker p ˆver 50 Âr. I ˆver 7 Âr har David Irving arbetat med boken GOEBBELS MASTERMIND OF THE 111 REICH.Samtidigt som boken ges ut i ett fler tal l‰nder.Har den nu getts ut p Svenska. Goebbels en biografi 1897-1933. Detta ‰r fˆrsta delen i en bok serie. Del 1 innehÂller 420 fakta sp‰ckade sidor. Goebbels. Han var Adolf Hitlers j‰mlike i talarkonst- men ˆvertr‰ffade honom i grymhet. Han var Fuhrerns onda genius, den kortv‰xta och haltande unga mannen som med fanatisk vilja, handlingskraft och psykologisk insikt suggererade miljoner tyska politiska tankar.Dr Goebbels var ocks den mest trofasta av alla Hitlers n‰ra medarbetare.Goebbels valde att med sin familj stanna i Hitlers bunker under Riksdags huset till det bittra slutet.N‰r slutet kom valde Josef Goebbels i samfˆrstÂnd med sin fru att dˆda sina barn, var p de bÂda begick sj‰lvmord. Detta trots att Hitler ett flertal gÂnger v‰djade till makarna Goebbels att Âtminstone spara barnen. Men utan Hitler ansÂg bÂde Dr Goebbels och hans fru att livet inte var v‰rt att leva. S stor var deras k‰rlek till 111 Rikets ledare. Adolf Hitler sa en gÂng om Dr Goebbels." Den mannen gˆr mer nytta ‰n 5 arme divisioner.Hitler hade knappast nÂtt sin politiska makt om det inte hade varit fˆr Goebbels.Utan tvekan kan man pÂst att Goebbels ensam fˆrl‰ngde 2 v‰rldskriget Âtskilliga mÂnader. GÂng p gÂng lyckades han gjuta nytt mod i det allt mer krigs trˆtta tyska befolkningen.Med att nya under vapen var p gÂng inom den tyska krigs industrin. Goebbels ‰r den moderna propagandans fader. Han fˆrstod tidigt att utnyttja bÂde radio och film. Goebbels anses av mÂnga experter vara en b‰ttre talare ‰n Adolf Hitler.Lite om boken Goebbels en biografi. Denna biografi om Dr Joseph Goebbels ger en omfattande och n‰rgÂngen inblick i den nazistiska propagandageniets tankar och liv. H‰r ber‰ttas om hans religiˆsa uppv‰xt, fattigdomen under studieÂren och hur han som h‰nsynslˆs nationalsocialistisk agitator i Berlin banade v‰gen fˆr nazisternas maktˆvertagande i Tyskland Âr 1933.Regel r‰tta f‰ltslag utk‰mpades p Berlins gator mellan kommunisterna och nazisterna. Om fˆrfattaren David Irving .Han ‰r den fˆrste historiker som fÂtt ta del av alla 80.000 sidor ur Goebbels dagbˆcker - dagboks sidorna som under n‰stan 50 Âr fˆrvarats oÂtkomliga i Moskva. Dessutom har Irving bedrivit sex Ârs forskning bland arkiv i Europa och USA. Resultatet blev denna f‰ngslande bok som en av detta Ârhundrades m‰rkligaste man.H‰r nedan kommer nÂgra citat frÂn nÂgra av v‰rldens fr‰msta historiker ˆver denna tidsepok.


 

Professor Gordon C Craig, New York Review of Books:...han [D Irving] vet mer om nationalsocialism ‰n de flesta professionella forskare inom detta omrÂde........

 

AJP Taylor i The Observer: David Irving ‰r en uthÂllig forskare med enastÂende energi och fˆrmÂga att lyckas.

 

Professor Norman Stone i New Statesman: Irving har en extraordin‰r talang fˆr att gr‰va fram hittills ok‰nt nazistiskt k‰llmaterial.

 

Hugh Trevor Roper i Sunday Telegraph: David Irving en anm‰rkningsv‰rd forskare,en briljant uppt‰ckare av dokument, och talangfull fˆrfattare,ber‰ttar historien p ett bra s‰tt.

 

Tidigare bestsellers av David Irving:

 

 

Hitler's War,

 

Churchill's War,

 

Göring--a biography,

 

Nuremberg.The Last Battle,

 

Apocalypse 1945. The Destruction of Dresden m.fl.
To Order Books | Auschwitz Index | Irving Index | Irving Page | Irving Book-List | Action Report | Other FP Authors
Buchladen | Auschwitz | Irving-Verzeichnis | -Hauptseite | -Bücher | Action Report | Weitere FP-Autoren

© Focal Point David Irving 1999