From the world's press

 

Quick navigation

 

Salt

June 2000


 

The conservative Swedish magazine SALT (http://www.samtidsmagasinet-salt.nu) publishes in its latest issue an interview with David Irving. The interview itself is not online, but see their website at http://www.samtidsmagasinet-salt.nu/irving.htm.

 

Summary, translation:

AT THE beginning of this year there was a trial in London, which attracted global attention -- even in Sweden. The controversial historian and author David Irving had sued the American Jewish Professor Deborah Lipstadt and her publisher Penguin for libel. Irving, whose books about Nazi-Germany and the Second World War have been translated into many languages and reached a wide circle of readers all over the world, has during recent years attracted most attention because of his critique of the official version of the Holocaust.

The editorial staff of SALT has not the historical competence to decide whether Irving is right or not. But how many actually do have such a competence?

Something is wrong in any case when someone is judged as a falsifier of history by journalists, who themselves hardly know when the Second World War began or ended.

It is particularly sickening that certain circles: etc. are continually attacked and insulted as "racists" and "deniers" by the establishment press, while at the same time they are forbidden to speak out and defend themselves.

This is the reason why we visited David Irving in London, in order to get his version of the trial and what lead to it. 

Swedish text

 

 

Swedish: I början av året pågick en rättegång i London som blev mycket uppmärksammad världen över, även i Sverige. Den kontroversielle historikern och författaren David Irving hade stämt den amerikansk-judiska professorn Deborah Lipstadt och hennes engelska förlag Penguin för förtal. Irving, vars böcker om Nazi-Tyskland och andra världskriget översatts till ett flertal språk och nått en stor läsekrets världen över har på senare år mest uppmärksammats för att han kritiserat den officiella versionen av Förintelsen. Salts redaktion har inte den historiska kompetensen att avgöra om Irving har rätt eller fel. Men hur många har egentligen det? Någonting är i varje fall sjukt när någon döms ut som historieförfalskare av journalister som själva knappt vet när andra världskriget började eller slutade. Särskilt sjukt är att vissa kategorier: "rasister", "förintelseförnekare" etc, av etablissemangspressen ständigt angrips och smutskastas, samtidigt som de aldrig får komma till tals och alltså saknar varje möjlighet att försvara sig. Därför sökte vi upp David Irving i London för att få höra hans version av rättegången, och av vad som ledde fram till den..

 


June, 2000
|Return to Clippings Index | ©Focal Point 2000 e-mail:  write to David Irving